Vragen en antwoorden

 

Wij hebben vele vragen mogen beantwoorden die ons zijn gesteld tijdens de koffieochtenden in Woerden, per telefoon en per mail. Alle vragen hebben wij verzameld en met antwoorden op de website geplaatst.

Mist u een vraag, is een antwoord niet helemaal duidelijk, laat u ons het dan weten?

• Het Ouden Huis in Woerden
• Algemene vragen
• Gebouw, woningen en voorzieningen
• De inschrijving
• Toewijzing van woningen
• Zorgdragers, hulp en zorgvraag
• Betaalbaarheid
• Financiering en continuïteit

HR-evb-20140911-3379