Betaalbaarheid

Hoe wordt de zorg betaald?

De hulp en zorg die u vraagt, betaalt u via het persoonsgebonden budget (PGB) en eigen bijdragen. Het PGB kent drie wettelijke regelingen:

  • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • de Wet langdurige zorg (WLZ)

Van welke regeling u gebruik kunt maken hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt hiervoor een indicatie, zodat u weet hoeveel geld u kunt besteden. Als u meer uren zorg vraagt dan uw indicatie, betaalt u die zorg zelf.

Hoe gaan jullie de zorg in Het Ouden Huis financieel regelen in vergelijking met thuiszorg en verpleeghuiszorg?

Het Ouden Huis is een eenvoudige organisatie, zonder tussenlagen en zonder managers. De zorgdragers zorgen voor de hulp die u vraagt en de dingen die gedaan moeten worden in en rond Het Ouden Huis. De overkoepelende organisatie bestuurt en doet die taken die het voordeligst centraal gedaan kunnen worden. Denk daarbij aan de administratie.

De kosten blijven laag omdat de mensen die hulp en zorg verlenen in Het Ouden Huis geen tijd kwijt zijn aan reistijd.

In Het Ouden Huis wonen een aantal mensen die nachtzorg nodig hebben. Daarmee is voor iedereen in Het Ouden Huis dag- en nachtzorg dichtbij.

Geldt voor mij een CAK bijdrage?

Uw hulp- en zorgvraag worden in Het Ouden Huis betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) aangevuld met eigen middelen. Wanneer u gebruik maakt van een pgb Wlz of een pgb Wmo, dan betaalt u een eigen bijdrage aan CAK. Het CAK bepaalt uw bijdrage onder andere aan de hand van uw inkomen, spaargeld en woonplaats.

Wat zijn de huurprijzen, servicekosten en eventuele zorgkosten?

Het Ouden Huis kent verschillende kosten. Die bestaan per maand uit:

  • De huur van uw woning. Deze bedraagt naar verwachting ergens tussen de 450 en 650 euro per maand, afhankelijk van de maat van de woning. Deze bedragen zijn inclusief de berging en gezamenlijke fietsenstalling. De exacte huurprijs is onderwerp van gesprek met de corporatie.
  • De servicekosten. Deze zijn bedoeld voor de zorgdragers, voor schoonmaken en energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, de huur van de gezamenlijke ruimten en de kosten voor het overkoepelende Ouden Huis en liggen ongeveer tussen 250 tot 350 euro per maand.
  • Kosten nutsbedrijven. De kosten voor energie, water, telefonie en internet voor uw woning, zijn afhankelijk van uw persoonlijke gebruik en zullen dus per huishouden verschillend zijn. Het Ouden Huis streeft met het gebouw naar zo laag mogelijke energielasten, wij zijn daarover in gesprek met de woningcorporatie.
  • De kosten voor uw vraag naar hulp en zorg. Deze zijn sterk afhankelijk van de hulp en zorg die u vraagt aan Het Ouden Huis. Wanneer u op basis van uw hulp- en zorgvraag in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (pgb) dan kunt u een (deel van) deze kosten daar uit betalen. Huishoudens met lagere inkomens kunnen recht hebben op huur- en zorgtoeslag.

Zijn er ook appartementen die in aanmerking komt voor huurtoeslag?

Met Het Ouden Huis richten wij ons met name op de mensen met een AOW tot middeninkomen. Daar passen sociale huurwoningen het beste bij. Wij willen dat een groot deel van alle woningen in Het Ouden Huis in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Wanneer de huur maximaal € 592,55 (prijspeil 2016) bedraagt, komt de woning in aanmerking voor huurtoeslag. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen.

HR-evb-20140911-3358