Toezegging wethouder Woerden

Tijdens de Raadscommissie Middelen heeft Het Ouden Huis gebruik gemaakt van het spreekrecht. Wij hebben opgeroepen Het Ouden Huis Woerden op te nemen in de beoogde versnelde bouw van sociale huurwoningen in 2017.

Onder andere de locaties Snellerpoort en Jan Steenstraat zijn door het College genoemd als mogelijke locaties voor deze versnelling.

Wethouder de Weger zei toe “er binnen het College goed naar te kijken of Het Ouden Huis past in deze versnelling” en serieus mee te nemen of Het Ouden Huis een stap verder gebracht kan worden. Hij zei toe een terugkoppeling te geven in het Raadsvoorstel van maart 2017 over hoe het College met Het Ouden Huis wil omgaan.