Seniorenraad Waddinxveen: ‘Kijk er nog eens naar!’

De Seniorenraad Waddinxveen roept de lokale politiek op om het bouwplan voor 30 zorgappartementen in het ouden gemeentehuis nog eens te bekijken, omdat het project in een grote behoefte zal voorzien. “Als de gemeente te snel concludeert dat het voorstel nu niet voldoet en ook na eventuele nadere bespreking en eventueel aanpassing niet zal kunnen voldoen, verspelen we onnodig de kans dat er op dit gebied eindelijk een goed plan gerealiseerd wordt. Dan staan we in Waddinxveen helemaal met lege handen: geen woon/zorg voorziening voor senioren en een oud gemeentehuis zonder hergebruik” aldus de seniorenraad.

Zowel Hart van Holland als het AD besteedden aandacht aan de oproep van de Seniorenraad Waddinxveen.

 

Hart van Holland – Waddinxveen, 17 oktober 2018:

Seionrenraad vraagt politiek nog eens naar het plan te kijken, Hart van Holland 17 oktober 2018

 

AD, 17 oktober 2018:


Maak zorgwoningen in oud-raadhuis, AD 17 oktober 2018