Prijsvraag Who Cares

Samen met Simeon Zondag en Frank Hurkmans van van Aken – concepts, architecture, engineering en executive creator Jostal Schalkwijk heeft het Ouden Huis meegedaan met de prijsvraag Who Cares. Onze inzending is niet geselecteerd voor de volgende ronde.

Uit 174 inzendingen selecteerde de jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

De initiatiefnemers van de prijsvraag doen een oproep aan de politiek. De intentie is  fors extra te investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Mensen worden immers steeds ouder en willen en kunnen langer zelfstandig wonen. Daarom is nu het moment om wijken toekomstbestendig te maken.

Onderstaand onze inzending (klik om te bekijken)