Politiek Woerden laat zich weinig gelegen liggen aan de behoefte van 300 ouderen

Perplex, verbaasd, geschokt. Dat waren wij van Het Ouden Huis Woerden na een korte inspreekbeurt in de commissie ruimte van de gemeente Woerden.

We wilden een filmpje laten zien waarin ouderen die zich hebben ingeschreven voor Het Ouden Huis aan het woord komen. Dat leek ons een mooie manier om invulling te geven aan het inspreekrecht van een groep mensen die vaak de 70 al lang zijn gepasseerd en voor wie het niet bepaald gemakkelijk is om op een koude winteravond naar een commissie vergadering op een donker bedrijfsterrein gaan.

Maar…

De commissie stemde over de vraag of ze de film wel wilden zien…. Omdat het filmpje ruim 4 minuten tijd zou kosten koos men toch liever voor de eigen spreektijd. Kennelijk is die 5 minuten vergadertijd voor de raadsleden belangrijker dan te luisteren naar de ouderen die al jaren zitten te wachten op een locatie voor Het Ouden Huis.

Nota bene in het huis van de democratie laten raadsleden de kans voorbij gaan om iets te weten te komen over wat er leeft onder de grote groep ouderen in Woerden.

Om de roep van de ouderen kracht bij te zetten kreeg wethouder Ten Hagen ruim 180 petities aangeboden. Geen enkel commissielid stelde een vraag naar aanleiding van het aanbieden van de petitie. Wethouder Ten Hagen heeft even door de stapel heen gebladerd maar er geen enkel woord aan gewijd.

Het Ouden Huis wil voor het kerstreces een gesprek met de wethouder om de mogelijkheden voor Het Ouden Huis nu toch echt concreet te gaan maken. De wethouder zette na een vraag van partij Van der Does de verwachtingen hiervan direct maar op het absolute nulpunt. In 2015 daagde wethouder Koster Het Ouden Huis uit om te laten zien hoeveel belangstelling er is. Meer dan 300 ouderen willen Het Ouden Huis in Woerden. Twee jaar later zien we dat politiek Woerden zich weinig gelegen laat liggen aan de behoefte van 300 ouderen.