Senioren willen wel degelijk verhuizen

Woerden bewijst dat ouderenbeleid op de verkeerde aanname stoelt

“Ouderenbeleid is gebaseerd op een verkeerde aanname. Senioren willen wel degelijk verhuizen. Gráág zelfs!” concluderen Leonard Smit en Karel van Berk van Het Ouden Huis. Het bewijs daarvoor hebben zij letterlijk in handen.

De stapel inschrijvingen voor Het Ouden Huis in Woerden.

De stapel inschrijvingen voor Het Ouden Huis in Woerden.

Op tafel ligt een stapel ingevulde briefkaarten. In Woerden hebben bijna driehonderd senioren aan Het Ouden Huis laten weten dat zij héél graag hun woning willen verruilen voor een seniorenwoning bij Het Ouden Huis. Zij hebben zich in het voorjaar van 2016 aangemeld en informeren regelmatig hoe de plannen vorderen. Wekelijks rinkelt de telefoon meerdere malen: wanneer gaat Het Ouden Huis open?

Seniorenwoningen staan leeg

Veel gemeenten en woningcorporaties werken echter vanuit de aanname dat ouderen hun woning, waarin ze zoveel hebben meegemaakt, niet graag willen verlaten. Mantelzorg en thuiszorg moeten het zo lang mogelijk thuis wonen mogelijk maken. Corporaties stimuleren senioren wel om gelijkvloers te gaan wonen maar de senioren kiezen er niet voor omdat het ontbreekt aan de juiste voorzieningen.

Toch willen ouderen verhuizen

“Maar de mensen die zich bij ons hebben aangemeld, laten ons weten dat de aanname van de overheid niet klopt. Senioren die nu nog vitaal zijn, beseffen heel goed dat de manier waarop zij wonen op termijn niet zo vanzelfsprekend hoeft te zijn” legt Leonard uit.

Bijna driehonderd ouderen wachten op een comfortabele woning, met zorg in de buurt

“Er is minder contact met de buren. De kinderen hebben hun eigen drukke levens. Thuiszorg komt hopelijk als het straks nodig is, maar zal nooit fulltime in de buurt zijn. Het huis wordt te groot en de tuin een last. En mocht het straks echt niet meer gaan: dan wacht alleen nog het verpleeghuis, op een onbekende plek.”

Deze mensen maken zich kortom zorgen dat ze straks in een ongeschikte, moeilijk bij te houden woning wonen, verstoken van hulp en sociaal contact. Dat is beslist een onaantrekkelijk toekomstbeeld.

Verpleeghuizen (bejaardentehuizen) zijn geen oplossing. Daar kun je niet terecht als je nog ‘goed’ bent. Niemand woont graag in een ziekenhuis-achtige omgeving waar je de regie uit handen moet geven en niet eens met goed fatsoen je familie kunt ontvangen of de kleinkinderen te logeren kunt hebben. Dat dit in de laatste levensfase wellicht alsnog zal moeten, is beslist een schrikbeeld.

Naar een woning waar je nooit meer weg hoeft

Waaraan hebben senioren dan wel behoefte? “Zij willen, nu ze nog gezond zijn, best nog één keer verhuizen naar een woning waar ze nooit meer weg hoeven. Ook niet als ze aan het einde van hun leven intensieve zorg nodig hebben. Zij wensen een echte woning waar je met plezier je familie en vrienden ontvangt, en waar de zorg, als het nodig is, dichtbij is.” Nog één keer verhuizen, en dan nooit meer.

Het Ouden Huis maakt dit mogelijk. Want daar zijn de zelfstandige appartementen gevestigd in een kleinschalig woongebouw waar óók een zorgechtpaar woont, waarop dag en nacht een beroep kan worden gedaan. Fijn als het niet nodig is, en nog fijner als het wel nodig wordt

Gezocht: partijen met lef

Als het aan de initiatiefnemers ligt, komt dat eerste Ouden Huis er zo snel mogelijk. Karel van Berk en Leonard Smit hebben hun huiswerk goed gedaan. Er ligt een doortimmerd financieel plan en het eerste zorgechtpaar is ook al gevonden.
Het Ouden Huis werkt graag samen met woningcorporaties en beleggers, om tot betaalbare huurwoningen te komen. Dat moeten dan wel partijen met lef zijn, die het aandurven om tegen de gevestigde orde in te gaan: die begrijpen dat ouderen wel degelijk nog eenmaal willen verhuizen naar een fatsoenlijke en betaalbare woning met hulp en zorg van het inwonende zorgechtpaar dichtbij.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Het Ouden Huis.
Of schrijf u in voor een woning.