Het Ouden Huis onderzoekt de mogelijkheden in meerdere gemeentes

Het Ouden Huis verkent in meerdere gemeenten de mogelijkheden voor de vestiging van een Ouden Huis. Het eerste contact kan tot stand komen via een gemeentelijke bestuurder of via een woningcorporatie die constateert dat er behoefte is aan zelfstandige woonruimte voor senioren. Een appartement waar ouderen kunnen wonen wanneer ze geen of nog weinig hulp nodig hebben, en waar ze kunnen blijven tot het einde van hun leven. Dit is mogelijk door de ‘zorgdragers’ die ook in het gebouw wonen en die helpen met kleine klusjes of bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg.

Gemeenten en corporaties kunnen dus contact opnemen met Het Ouden Huis. Maar ook zorgverleners die zich herkennen in de uitgangspunten van Het Ouden Huis, en die interesse hebben om zorgdragers te worden, kunnen het initiatief nemen. Het Ouden Huis bekijkt dan samen met de zorgdragers wat de mogelijkheden zijn in de eigen omgeving.

Het Ouden Huis kan zich vestigen in een bestaand pand, of nieuwbouw plegen op een vrije kavel. Er moet in ieder geval ruimte zijn voor circa 30 kleine zelfstandige appartementen.