Interview bij RTV Apeldoorn

RTV Apeldoorn had vanmiddag (dinsdag 20 februari 2018) een gesprek met Karel van Berk. Hij is mede-eigenaar van Het Ouden Huis. In Apeldoorn heeft Het Ouden Huis initiatieven genomen om daar kleinschalige woonvoorzieningen voor senioren te gaan realiseren

Klik hier om de MP 3 van de uitzending te beluisteren

Hieronder vindt u de tekst van het interview.

Wat is een kleinschalige woonvoorziening?

Karel: “Wij zien dat ouderen het liefste zo lang mogelijk plezierig willen leven, ertoe willen doen, oftewel eigenwaarde willen houden, trots willen zijn op het leven dat ze leiden. En vanuit dat perspectief zijn wij gaan nadenken over de vraag ‘hoe zouden ouderen het liefst de laatste jaren van hun leven willen leiden’. En daar is Het Ouden Huis uit voortgekomen.”

“Wij gaan uit van een normaal woonhuis. Binnen één groter gebouw denken we aan 28 appartementen, met in dat gebouw ook een ‘zorgechtpaar’ dat zorg en ondersteuning biedt op de momenten dat de mensen die daar wonen daar om vragen.”

“Wat we daarmee bereiken is dat iedereen gewoon in zijn eigen zelfstandige woonruimte woont, met een eigen keuken, een eigen wc, een eigen douche, gewoon een normaal huis zoals iedereen dat heeft, en daar ook kan blijven wonen ook al heeft men misschien in het begin een beetje huishoudelijke hulp nodig. Maar aan het einde zou het best zo kunnen zijn dat iemand terminale zorg nodig heeft. Wat ons betreft hoeft niemand nog te verhuizen naar een verpleeghuis.”

Waarom specifiek 28 appartementen?

Karel: “Het is een schaal waarbij je eigenlijk altijd wel gelijkgestemden tegen kan komen. Net als in een straat zijn er mensen waar je het goed mee hebt en mensen waar je misschien niet zo veel mee hebt. Met de één maak je misschien een praatje en tegen de ander zeg je alleen goedemorgen. Dat zou in het Ouden Huis ook kunnen binnen de vier muren van dat gebouw.”

Hoe is de zorg dan geregeld?

“Naarmate je ouder wordt heb je meer of andere zorg nodig. In dat gebouw is een woning gereserveerd voor een echtpaar met een zorgachtergrond op HBO niveau. En die persoon kan naar behoefte zorgvragen invullen. Een kwart zal verpleeghuiszorg-indicaties hebben, de helft lichte zorgindicaties (zoals thuiszorg en WMO huishoudelijke hulp), en een kwart hoeft wat ons betreft niet eens een zorgvraag te hebben. Daarmee krijg je een mix van verschillende zorgzwaartes binnen het gebouw, maar waarbij het accent niet per se ligt op die zorg. Met deze verhouding kunnen we 24 uurs zorg garanderen voor iedereen in het huis. Dus ook als je een lichte zorgvraag hebt, een keer ‘s nachts beroerd wordt of liever even langs de huisarts wilt gaan: onder al die omstandigheden is er altijd iemand op de achtergrond aanwezig om ondersteuning te bieden.”

Is Het Ouden Huis al ergens operationeel?

“Nee, we zijn nu op twee plekken bezig om het operationeel te krijgen. We zijn bezig met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met een corporatie in Bodegraven. En in Waddinxveen gaan we meedoen aan een aanbesteding om te kijken of we een bestaand gebouw kunnen ombouwen naar een Ouden Huis.”
“Over de doelgroep: onze inzet is om ook mensen met een kleine portemonnee, dus vanaf AOW, een plekje te geven in het Ouden Huis. Het gaat om huur appartementen.”

Heeft u in Apeldoorn al een plek op het oog?

“In Apeldoorn hebben we nog geen plek op het oog. Partijen benaderen ons wel met suggesties, en die zijn ook nog welkom. We hebben al wel een overeenkomst gesloten met de zorgverleners die dit willen runnen. Het is mooi dat die mensen er zijn en zij waren de aanleiding dat we in Apeldoorn op zoek zijn naar een locatie.”