Hoe gaat het nu met Het Ouden Huis?

Het Ouden Huis is op dit moment met drie processen bezig: in Woerden, in Bodegraven en met financiering. In deze blog leggen Karel van Berk en Leonard Smit uit wat de stand van zaken is. Over geduld, urgentie en daden stellen.

Woerden: ook geduld kent een einde

Woerden is de eerste plaats waar Het Ouden Huis wil starten. Inmiddels staan bijna 300 belangstellenden op onze lijst, in afwachting van de verdere ontwikkelingen.  De voortgang gaat echter enorm traag. Daardoor moeten onze inschrijvers nu al veel langer wachten dan gewenst, en daarover maken wij ons zorgen. Mensen op leeftijd hebben geen tijd om zo lang te wachten. Geregeld worden we benaderd met de vraag hoe ver het staat.

Twee jaar geleden spraken wij met de gemeente over drie beschikbare locaties die wat ons betreft allemaal geschikt zijn voor de vestiging van een Ouden Huis. Van deze drie locaties dreigen er ondertussen twee af te vallen, namelijk voormalige Minkema / RSG en Jan Steenstraat.  Wij hebben die locaties weliswaar nog niet opgegeven, maar willen ons nu met volle kracht richten op de Snellerpoort.

Tot op heden is er in ieder geval op géén van deze locaties ook maar iets gebeurd. Als het aan ons had gelegen, werd er al volop gebouwd, want de behoefte aan onze woningen is groot.

We hebben de koninklijke weg bewandeld om de gemeente te bereiken, er werden verwachtingen gewekt, maar het resultaat is tot op heden teleurstellend.  Daarom beraden wij ons samen met de geïnteresseerde inschrijvers op mogelijkheden om het proces te versnellen, zodat Het Ouden Huis toch kan bouwen in 2018. Om het even op welke van de genoemde locaties. Hierover ontvangen alle inschrijvers binnenkort meer informatie.

Bodegraven: het gevoel van urgentie wordt gedeeld

Intussen zijn er ook andere ontwikkelingen, op andere plaatsen. In Bodegraven zijn we ook in gesprek, en het doet ons goed dat de betrokkenen daar het gevoel van urgentie met ons delen. Zodra we zeker weten dat er een Ouden Huis komt in Bodegraven, maken we in deze omgeving bekend dat de inschrijving wordt geopend. Dat is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018.

Financiering: de kosten komen vóór de baten

Het Ouden Huis zal pas inkomsten ontvangen vanaf het moment dat de eerste bewoner zijn of haar  intrek neemt. Maar er worden al wel kosten gemaakt, die tot nu toe door de initiatiefnemers zijn gefinancierd. Om verdere investeringen in de aanloopperiode mogelijk te maken, start er binnenkort een crowdfunding campagne via CrowdAboutNow. Via deze campagne zoeken we investeerder die willen bijdragen aan betere ouderenzorg.

Aan Woerden: wij vinden het tijd om daden te stellen

Voor de inschrijvers in Woerden wordt het tijd dat Het Ouden Huis er gaat komen. Er is genoeg gepraat. Het Ouden Huis roept de gemeente Woerden op om daden te stellen.