Het Ouden Huis op Expeditie Begonia 2018

Congres over woonvariaties

Onder de titel ‘Met Het Ouden Huis sta je er niet alleen voor’ verzorgt Het Ouden Huis een kennissessie tijdens Expeditie Begonia op woensdag 10 oktober. Expeditie Begonia presenteert de nieuwste woonvariaties: van prille ideeën tot vergevorderde plannen en gerealiseerde woonvormen.

Het Ouden Huis verzorgt kennissessie tijdens Expeditie Begonia 2018Voor langer of weer thuis wonen zijn nieuwe tussenvormen nodig: woonvormen die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Een inclusieve samenleving vraagt om meer variatie in wonen, welzijn en zorg. Prettig wonen – veilig en met contacten en voorzieningen in de buurt – is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de vierde keer Expeditie Begonia.

Versterken van sociale netwerken

Dit jaar staat het versterken van sociale netwerken centraal. Hoe kunnen woonvormen bijdragen aan het in stand houden of uitbouwen van het netwerk van burgers? Bij het langer thuis of opnieuw thuis wonen is het hebben van een kring aan familieleden, vrienden, professionals, vrijwilligers, buren van groot belang. Om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, om participatie te stimuleren, zodat mensen zo prettig mogelijk kunnen wonen in de wijk. Dit vraagt om de juiste infrastructuur: voorzieningen in de nabijheid, plekken om elkaar te ontmoeten, mogelijkheden om mee te doen. Met Expeditie Begonia op weg naar een inclusieve samenleving vol woonvariaties!

Inspiratie en verdieping

Met Het Ouden Huis sta je er niet alleen voor - Expeditie BegoniaDe bezoekers maken kennis met woonvormen die ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek in staat stellen comfortabel te wonen met zorg nabij. Een van de projectsessies in het middagprogramma is gewijd aan Het Ouden Huis. Deze presentatie wordt verzorgd door Henk Bruckman van Mozaïek Wonen en Karel van Berk van Het Ouden Huis .

Uit het programma:

Met Het Ouden Huis sta je er niet alleen voor

Het Ouden Huis is bedoeld voor huishoudens met en zonder zorg-indicatie van verschillende leeftijden uit de doelgroep van woningcorporaties. Bewoners hebben hun eigen zelfstandige huurwoning. De zorgdragers, die ook wonen in Het Ouden Huis, bieden ondersteuning van huishoudelijke hulp tot terminale zorg. Bewoners weten dat ze nooit meer hoeven te verhuizen en dat professionele ondersteuning en – zorg altijd nabij is. Mozaïek Wonen is de eerste woningcorporatie die voor Het Ouden Huis gaat bouwen. Nieuwsgierig geworden? Henk Bruckman (Mozaiek Wonen) en Karel van Berk (Het Ouden Huis) vertellen hun verhaal en beantwoorden uw vragen.

Lees meer over Expeditie Begonia