‘Er moet meer zijn tussen thuis en verpleeghuis.’

‘Er moet meer zijn tussen thuis en verpleeghuis.’ Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn maandag 11 januari tijdens een symposium in Harderwijk, georganiseerd door de stichting Thuis in Welzijn. Hij daagde de toehoorders uit om met tussenvormen te komen.

Een uitspraak die ons uit het hart gegrepen is en die aansluit bij het gedachtegoed van Het Ouden Huis.

In Het Ouden Huis woon je als oudere in een betaalbare huurwoning. Je bepaalt zelf je dagelijks leven, en hebt zorg en aandacht binnen handbereik. Het Ouden Huis is een sfeervol huis voor senioren met een zorgvraag die zelf kiezen hoe en van wie ze die zorg krijgen.

De staatssecretaris daagde het publiek uit met zijn stelling dat niet de regelgeving belemmerend is, maar de mate waarin partijen de ruimte durven te benutten. Hij voegde eraan toe dat er juist initiatieven nodig zijn voor mensen met een laag inkomen.

Van Rijn: ‘Het gaat niet om wetten of systemen, maar om mensen.’ Naar Van Rijns idee had de handschoen om te innoveren tien jaar geleden opgepakt kunnen worden. Hij maakte duidelijk dat zo lang mogelijk thuis wonen niet perse noodzakelijk is. Hij riep op initiatieven te ontwikkelen die aansluiten op de vraag van ouderen.

Het Ouden Huis is de vorm tussen thuis en verpleeghuis die aansluit bij de oproep van de staatsecretaris.