‘Ouderen moeten langer thuis blijven wonen.’

‘Ouderen moeten langer thuis blijven wonen.’ Met die stelling opende Monitor de tv-uitzending van 6 februari 2017.

Tijdens het debat werd de beginstelling moeiteloos omgewisseld voor een andere: ‘Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen’. Maar is dat ook zo?

Wat is er aan de hand?

Politiek den Haag heeft bedacht dat de ouderenzorg moet veranderen, vanwege de toenemende zorgkosten. De zorg zoals die nu is georganiseerd wordt door vergrijzing onbetaalbaar.

De zorg moet goedkoper. De politiek denkt dat te kunnen bereiken door de verzorgingshuizen af te schaffen. Dan is het inderdaad zo dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

De vraag is of ouderen dat ook echt willen

Volgens allerlei onderzoeken wel. Maar meestal zijn die onderzoeken gedaan in opdracht van de politiek die dit systeem heeft bedacht.

Ouderen krijgen daarin een oneigenlijke keuze voorgelegd. Want als je moet kiezen tussen blijven wonen waar je nu zit – met alle mogelijke risico’s van dien – en naar een verpleeghuis gaan, dan weet je het wel. Bijna iedereen kiest dan liever voor de risico’s van thuis blijven wonen dan voor het verpleeghuis.

Maar dit is een keuze die de werkelijkheid geweld aandoet.

Er zijn veel nuanceringen en er zijn meer mogelijkheden dan kiezen tussen het één of het ander. Het klopt dan ook niet als je op basis van deze antwoorden zegt dat ‘ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen’.

Ouderen willen wel degelijk verhuizen, weten wij van Het Ouden Huis inmiddels.

Sterker nog: zodra mensen zeker zijn van een fatsoenlijk en betaalbare woning, goede zorg en de mogelijkheid om zelf te bepalen in hoeverre ouderen hulp willen of nodig hebben, staan zij in de rij.

In Woerden staan nu meer dan 200 ouderen ingeschreven voor een woning in Het Ouden Huis.

Dat is 1,5% van het totaal aantal huishoudens van de stad Woerden. Vertaald naar heel Nederland, praten we dan over 100.000 huishoudens. Er is dus wel een enorme behoefte om te verhuizen.

Ouderen die thuis wonen, ervaren namelijk ook veel onzekerheden.

Wat gebeurt er als ik val? Als mijn kinderen een weekje weg zijn? Hoe moet het als ik straks heel veel zorg nodig heb? Kan ik die zorg wel betalen? Waar kom ik terecht als het thuis echt niet meer gaat?

Het Ouden Huis heeft de antwoorden op al die vragen.

Wij zorgen voor 24 sociale huurwoningen onder één dak voor senioren met een inkomen vanaf AOW. Het Ouden Huis is er juist voor senioren met lagere inkomens die een zorg vragen. Of het nu veel of weinig is.

Het Ouden Huis is er ook voor echtparen waarvan de één zorg vraagt en de ander (nog) niet. En het prettige is: in onze woningen kun je tot het eind van je leven blijven wonen.

Professionele steun

In elk Ouden Huis woont een stel waarvan de één een gekwalificeerde hbo-verpleegkundige is die de bewoners op verzoek kan helpen. Zodoende hebben bewoners een vast aanspreekpunt waarop ook mantelzorgers kunnen terugvallen. Kinderen en familie hoeven niet meer 24/7 standby te zijn, maar weten dat hun dierbare in goede handen is.

Dat geeft rust.

De Monitor deed verwoede pogingen om oplossingen in beeld te brengen, maar ging ondertussen helemaal voorbij aan de essentie van de behoefte van senioren: de behoefte aan rust en zekerheid.

Een gemiste kans.