Beter systeem ouderenzorg is niet de oplossing

In Volkskrant verscheen op 21 januari het artikel “Mantelzorg anno 2018: Als de buurvrouw zo dement is dat alleen de buren voor haar kunnen zorgen”

“Hulpbehoevende ouderen blijven steeds langer thuiswonen en hebben meer hulp van hun omgeving nodig. De mantelzorg voor hun demente 81-jarige buurvrouw groeit Hans en Agathe de Geus – zelf zeventigers – boven het hoofd. Maar wie moet ingrijpen?” schrijft Charlotte Huisman.

Wat ons opvalt aan dit artikel is dat Hans en Agathe de enige mensen zijn die in dit schrijnende geval naar de mens kijken. De auteur en de geïnterviewde deskundigen zijn echter allemaal gericht op het zorgsysteem dat faalt en dat verbeterd moet worden.

De overheid maakt beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, in de overtuiging dat ouderen dat zelf ook willen. En dat is een misverstand. Ouderen willen helemaal niet perse in hun eigen huis blijven. Zij willen echter nóg minder graag hun eigen regie kwijt raken aan het systeem met regels en procedures van gemeente, thuiszorg of verzekeraar. Zij willen gewoon zelf bepalen hoe ze wonen en leven.

Dit is wat senioren echt willen: zelfstandig wonen in een mooi, eigen appartement, op een plek waar je zeker bent van hulp als je die nodig hebt, en waarvan je weet dat je er kunt blijven totdat je sterft. Zelf bepalen of en wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning, en in welke vorm. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van Het Ouden Huis. Het Ouden Huis biedt volwaardige, zelfstandige appartementen in een gebouw waarin ook twee zorgdragers wonen. Die eerst naar de mens kijken, en diens specifieke behoeften. En die daarna helpen met alle regels en procedures als het systeem erbij nodig is. Het kan. Ook binnen de sociale huur.

Uit het artikel in Volkskrant: “Sinds de hervorming van de zorg in 2015 blijven ouderen langer thuis wonen: alleen als zij continu zorg nodig hebben, gaan zij naar het verpleeghuis. Voor hulp moeten zij vaker een beroep doen op hun omgeving: familie, vrienden en buren.” Mantelzorgers op wie een heel zwaar beroep wordt gedaan. Je leest het schrijnende voorbeeld in dit artikel. De gedachte dat het alles omvattende systeem dit kan oplossen is een misvatting. Het systeem kan dit niet en ouderen willen het niet…

https://www.volkskrant.nl/binnenland/mantelzorg-anno-2018-als-de-buurvrouw-zo-dement-is-dat-alleen-de-buren-voor-haar-kunnen-zorgen~a4561061/